Anna kbt partners2

Anna Törnebladh

Det är mycket viktigt att ta hand om sig själv! Ofta glömmer vi bort oss själva och tar inte hand om oss förens den psykiska ohälsan tagit ett järngrepp om oss. Vi alla behöver lära oss att lyssna på oss själva och vi har alla rätt att må bra både psykiskt och fysiskt. Att gå i terapi stärker dina möjligheter och gör dig säkrare och tryggare.

Känn dig varmt Välkommen hit till KBT Partners Stockholm!

Jag är utbildad och diplomerad kognitiv beteendeterapeut steg 1 som arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut. Jag är också utbildad inom MI (motivation intervju) samt utbildad/diplomerad beroendeterapeut samt ACT (Acceptance and Commitment Therapy) .

När jag inte arbetar på KBT Partners Stockholm så arbetar jag inom öppenvårdspsykiatrin som KBT-terapeut. Där arbetar jag ofta med klienter som har depressioner, ångestproblematik, självskadebeteenden, självmordstankar samt beroendeproblematik. Jag har även jobbat som behandlingsassistent på en öppenvårdsmottagning för beroende i Stockholm och det var där jag bestämde mig för att jag ville arbeta med människor i kris. Det finns något avskalat, varmt och hjärtligt i det mötet.

Mitt arbetssätt utgår från evidensbaserad kognitiv beteendeterapi och MI men som terapeut använder jag mig också av teoribildning som ex anknytningsteorin. Oftast så jobbar vi här och nu men för att förstå vissa beteendemönster och hur dessa uppstått kan vi behöva kika bakåt i tiden och det görs med hjälp av anknytningsteorin och schematerapi. Det är ditt mål och dina problemområden som avgör innehållet i terapin.

Skicka mig ett mail, sms eller ring. Jag återkopplar till dig inom 24 timmar.
Väl mött!

Kontaktuppgifter

E-post: anna@kbtpartnersstockholm.se

Telefon: 0702-343 900