Roger Nilson

Legitimerad läkare, utbildad beroendeterapeut och CSAT, föredragshållare, författare, sjöofficer och världsomseglare.

Roger är läkare och arbetade som ortopedkirurg fram till 1991. 2010 började han jobba på Beroendecentrum Stockholm (BCS), Region Stockholm, och har sedan dess arbetat med denna beroendeproblematik och andra utlopp för beroendesjukdomen. Han slutade sitt arbete inom BCS i juni 2021. Innan han började jobba inom BCS hade Roger hunnit utbilda sig till beroendeterapeut i Sverige, via Korpbergets behandlingshem, och i USA till CSAT (Certified Sex Addiction Therapist) och CMAT (Certified Multi Addiction Therapist) via IITAP (International Institute for Trauma and Addiction Professionals som är kopplat till APA, American Psychologist Association)). 

Hösten 2014 startade Roger gruppbehandling för sex- och relationsberoende män på beroendemottagningen i Liljeholmen, BCS. Behandling fungerade väl och utvecklades därför för kvinnor och anhöriga under våren 2019. Denna behandling avvecklades tyvärr inom BCS under våren 2021. Roger har sedan 2009 även arbetat privat med klienter som önskat tillfriskna från beroende och medberoende/anpassningssyndrom. Ofta arbetar han med par som lider av beroendesjukdom. Då arbetar Roger tillsammans med sin fru Ann-Sofie Lakso Nilson som är speciellt kunnig vad gäller anhörigproblematik i relation till beroendesjuk partner eller anhörig.

Roger kan du träffa vid ångest och orosproblematik, depression, sömnsvårigheter mm.

Kontaktuppgifter
Du bokar ett besök hos Roger via Cathrine eller Anna, välkommen!