Behöver du någon att prata med?

Behöver du prata med någon om din situation eller märker du att du har problem som inte går över av sig själv?

Är det så att du känner dig nedstämd, är orolig, har ångest eller andra svårigheter som du vill få hjälp att bearbeta?

Du kanske har svårt att ha en relation eller aldrig känner dig nöjd?

Då kan du få stöd och hjälp genom terapeutiska samtal hos oss, kontakta oss idag.

slipp-oro

Hur går det till?
De första tillfällena vi ses börjar vi oftast med en kartläggning av vad du vill ha hjälp med.
Vi gör en inventering av dina problemområden för att vi tillsammans ska förstå ditt problem för att ta fram konkreta mål i vårt samarbete.

Vad är målet?
Målen kan variera mycket från person till person. Det kan handla om att komma till insikt, hitta nya sätt att handla och tänka.
Vi arbetar tillsammans med samtal och övningar. Mellan våra sessioner kan du få hemuppgifter att arbeta med. Hemuppgifter får du för att du på bästa möjliga sätt ska utvecklas i ditt vardagliga liv, utanför terapirummet.

Hur arbetar vi?
Vi arbetar båda med kognitiv beteende terapi (KBT) som grund och med anknytningsteori som tillägg. Vi hämtar mycket inspiration av ACT, (Acceptans Committment Therapy).
Vi arbetar under fullständig sekretess. Vi har kontinuerlig handledning av auktoriserad/legitimerad handledare.

Hur lång tid tar det?
Vi kommer överens om hur många gånger vi ska ses. Vanligtvis 8-20 gånger. När det är dags för att avsluta terapin rekommenderar vi ett uppföljningssamtal 1-3 månader senare. Det görs för att du ska kunna vidmakthålla dina nya färdigheter även efter terapins avslut.

Vad kostar det?
Individ terapi priset är 875:- för 50 minuter. (inkl. moms) privatpersoner
Parterapi är priset 1575:- för 80 min (inkl. moms).
Familjeterapi, (ej barn under 18 år) pris på förfrågan.
Vårt erbjudande omfattar inte parterapi eller familjeterapi.
Pris till företag tillkommer moms.

Vi på KBT Partners tänker att alla, det innefattar dig, har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Vår mottagning ligger i ett lugnt men centralt område på Södermalm i Stockholm.

bli-fri-från-ångest

Vi arbetar med dig som behöver hjälp med:

 • Ökad självkännedom
 • Stresshantering
 • Relationsproblem
 • Sorgbearbetning
 • Alkohol och drogberoende
 • Övervinna rädslor
 • Ångest
 • Familjeterapi
 • Anhörigproblematik
 • Oro
 • Krishantering
 • Par terapi
 • Depression
 • Panikångest
 • Ältande
 • Fobier
 • Coaching
 • Vägledning