KBT-terapi, vad är det?

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. KBT är ett samlingsnamn för den terapi som fokuserar på tankar, känslor och beteenden:
Kognitiv innebär tänkande, lärande, minne.
Beteende är våra handlingar och reaktioner.
Terapi betyder behandling.
Behandlingen utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra.
Vi på KBT partners Stockholm lär dig i din KBT terapi hur dina tankar och beteenden fungerar och hur du kan förändra dem. Det innebär att vi också kan lära in nya sätt att möta våra tankar och känslor.

I KBT arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikten om just din historia är oftast viktigt, men för att åstadkomma en konkret förändring i ditt liv behöver du arbeta aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid. Vi på KBT partners Stockholm arbetar för att förbättra din nuvarande situation och tillsammans arbetar vi med just dina förändringar.

Det som gör att problemen inte försvinner, eller kanske till och med ökar, kan dessutom vara något annat än det som gjorde att de en gång uppstod.
Därför behöver båda dessa aspekter finnas med i terapin.
I KBT terapi använder vi verktyg och strategier hur du ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla dig till dina problem. Så att dessa försvinner, minskar eller inte längre utgör ett stort hinder i ditt liv. Det innebär att du också kan lära dig nya sätt att möta våra tankar och känslor.

Hur går det till?

Det vanligaste är att man träffas en gång/vecka i 50 minuter i den aktiva behandlingsfasen.
Det finns KBT-behandlingar som pågår under kort tid och andra som pågår under en längre tid. Behandlingstiden beror på vilka problem du har och vilka mål som finns för din behandling. Vanligtvis träffar du din terapeut mellan 10 och 30 gånger i en KBT-behandling.
I de första samtalen kommer du och din terapeut att lära känna varandra för att tillsammans förstå vad det är som gör att du söker stöd.
Utifrån vad ni kommer fram till så kommer ni tillsammans göra en kartläggning av dina beteenden och tankar och lägga upp en behandlingsplan där ni sätter upp delmål som kommer stödja dig fram till ditt huvudsakliga mål.
Inom KBT arbetar vi främst med det som är aktuellt här och nu.
Arbetssättet är strukturerat, handlingsorienterat och tydligt, exempelvis vad gäller fokus och mål. Du kan få hemuppgifter och får lära sig metoder som du kan ha nytta av även i framtida problem. Behandlingen bygger inte alltid enbart på samtal, utan det kan också vara praktiska övningar.
Några andra vanliga uppgifter som du kan få göra är:
Du kan få skriva ner tankar som uppstår i vissa situationer.
Öva på att göra sådant som du brukar undvika på grund av obehag.

Under tiden du går i KBT-terapi så har du och din terapeut en kontinuerlig dialog om utvärdering för att kontrollera så att behandlingen fungerar för dig och för att i tid upptäcka om du har behov av något annat.
I våra behandlingar i KBT Partner Stockholm går vi igenom flera tekniker som kan hjälpa dig på vägen. Det viktiga är inte att du blir bra på alla, utan att du hittar de strategier som fungerar för dig.

Hur avslutar man en KBT-terapi?
Innan du avslutar din behandling kommer du och din terapeut att lägga upp en plan för hur du ska fortsätta må bra även efter du avslutat din terapi.
Vi på KBT Partners Stockholm rekommenderar att du avslutar med ett sk. ”boosters-samtal”, ett par månader efter att du avslutat din huvudsakliga behandling.
Det kan öka din trygghet för dig att ha en bokad tid längre fram för att stämma av ditt mående.
Så att du vidmakthåller dina nya strategier och verktyg som du fått i din terapi.

 
 

 

Vad finns det för fördelar med KBT-terapi?

  • du kan lära känna dig själv på ett nytt sätt
  • du får verktyg för att ändra ditt beteende

  • du lär dig förstå dina tankar och känslor bättre

  • du använder andra strategier för att må bättre.

  • du vågar se dina egna problem och att pröva nya sätt att lösa dem