Parterapi, vad är det?
Parterapi är en riktad terapi som hjälper par/familjer att hantera konflikter och förbättra kommunikationen i sitt förhållande eller i er relation som ni inte kan lösa på egen hand.

Det kan även beröra familjerelationer ex.  mor/dotter relationer, syskon relation eller vänskapsrelationer. Genom samtal med en terapeut hos oss på KBT partners Stockholm kan ni få klarhet i sina problem och ökad förståelse för varandra.

Ni kan gå i parterapi när det uppstår relationsproblem eller
Ni har problem med att prata med varandra på ett sådant sätt att båda känner sig förstådda och lyssnade på.
Ni har varit med om en kris som har påverkat relationen.
Ni har svårt att samarbeta.
Ni har tappat förtroendet för varandra.
Ni har kommunikationsproblem.

Det finns många olika orsaker till att gå i parterapi. I Samtal hos oss på KBT Partners Stockholm får ni hjälp att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om. Alla kan få problem i sin relation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Det kan hjälpa för att både förstå sig själv och sin partner bättre.

Ni får hjälp med att lära er nya strategier för att förändra reaktioner och att hantera de känslor som uppstår på grund av problem i er relation. Många par upplever att parterapi leder till positiva förändringar i relationen och att den leder till ökad närhet, förståelse och glädje.

Hur går det till?
Vi på KBT partners Stockholm har parterapi sessioner som är 80 minuter långa.
I det första samtalet kommer ni få berätta om er själva och varför de har valt att söka sig till parterapi. Er terapeut hos oss på KBT partners Stockholm lära känna er ni hen för att tillsammans förstå vad det är som gör att ni söker stöd.

Vi inleder vi en kartläggning tillsammans. Därefter har vi eventuellt ett individuellt samtal med var och en i relationen. Under det här samtalet frågar vi om er uppväxt, relationshistoria, bakgrund och om er egen syn på de problem som finns i er relation. Samtalen lyder under tystnadsplikt och inget av det som sägs går vidare till er partnern.

Målet med samtalen är att ni ska lära er att prata om problem på ett bra sätt. Då har ni bättre förutsättningar att komma vidare själva när samtalen är över. Att öppna upp för nya möjligheter

I mötet får ni möjlighet att på ett tydligare sätt bli medvetna om vanor och mönster som inte längre fungerar, identifiera problem samt fatta nya mer hållbara och funktionella beslut.

Ni kommer också att få konkreta verktyg och strategier att arbeta med. Parterapeuten kommer att utmana ert sätt att tänka och agera. Ni kommer även få hemuppgifter och övningar.

Det finns 3 olika faser i relationsterapi. Det börjar alltid med en så kallad bedömningsfas.
Du och din partner får berätta om er relationshistoria och varför ni söker hjälp just nu.
Par terapeuten försöker få en helhetsbild av situationen och förstå hur det påverkar er känslomässigt. Ni kommer också få prata om eventuella målsättningar och hur ni skulle vilja att er relation fungerade.

Parterapi utgår ifrån områden där ni behöver hjälp. Men fokus ligger på kommunikation samt beteende- och tankemönster. Ni får prata om styrkor och svårigheter inom relationen, samt er syn på förhållandet och problem som kan uppstå. Ni kommer lära er att kommunicera med er partner.

Hur skiljer sig parterapi från individuell terapi?
Även om vi i parterapi fokuserar på er relation istället för en enskild individ betyder det inte att vi bortser från era individuella problem under sessionerna.
Båda parter i en relation har tidigare erfarenheter och personliga egenskaper som påverkar både dig och din relation.

På samma sätt påverkar en relation ständigt ditt välmående och beteende. Problem i relationer leder därför lätt till problem för dig och vice versa, vilket lätt kan skapa en ond cirkel. Dessa typer av problem tas också upp i parterapi.

Hur avslutar man en parterapi?
Efter en behandlingsfas kommer vanligtvis en avslutningsfas.
Det vanliga är att det går lite längre tid mellan gångerna och ni får då fokusera mer på hur ni ska kunna vidmakthålla de saker som blivit bättre i er relation.

I slutet av terapin kan ni beskriva vad som varit mest hjälpsamt såsom tex att faktiskt få prata ut i lugn och ro och ha någon där som hjälper er att sortera i samtalen samt att hålla fokus på det som var viktigt.

De uppskattade den övergripande analysen kan vara att ni får en större förståelse för varandra men också en tydligare bild av era mönster som återupprepade sig i era gräl.
Utifrån det kan ni lättare tidigt se när ni eventuellt är på väg in i “mönstret” och använda er nya kunskap och stoppa dig själv. Ex  genom att kommunicera till varandra och stödja varandra.

Vad finns det för fördelar med parterapi?

  • För att förändra ett problem så är det inte tillräckligt att prata om det, utan också ändra sina beteenden.
  • De flesta par kan lära sig att bryta dåliga beteendemönster
  • De flesta par kan lära sig kompromissa och lösa problem
  • Ni får konkreta tips och verktyg av en parterapeut som ni kan använda i er relation.
  • Genom parterapi kan du och din partner fördjupa er relation
  • Ni kan prata med varandra på ett sådant sätt att båda känner sig förstådda och lyssnade på.