Samtalsterapi, vad är det?

Hos en samtalsterapeut kan du få behandling genom samtalet tex om du lider av en problematik eller ett problem.
Vi på KBT Partners Stockholm är utbildade samtalsterapeuter.
Hos oss blir samtalet en behandlingsmetod där det är du som väljer det som du vill prata om.
Att komma till oss på KBT Partners Stockholm innebär att du får stöd och hjälp med ett trauma eller något problem du har genom samtal. I samtalsterapi kan man också gå i för att få hjälp med att förstå och hitta sig själv. Ibland kan även en jobbig livssituation göra att man behöver stöd med samtal. Psykisk ohälsa är också vanligt att man behandlar med samtalsterapi.
I samtalsterapi arbetar du och din terapeut tillsammans för att nå förbättring i ditt mående. Därför är det extra viktigt att du känner förtroende för din samtalsterapeut samt att du känner dig trygg i miljön.

Hur går det till?

Vanligtvis träffar man sin terapeut en gång i veckan i 50 min. Du bestämmer själv hur många gånger du vill och behöver träffa din samtalsterapeut. Vissa vill bara gå några gånger medan andra vill och behöver 10 till 30 samtal. Det finns ingen gräns för hur många eller hur få samtal just du behöver.

De första samtalen går ut på att du och din terapeut lär känna varandra för att tillsammans förstå vad det är som gör att du söker hjälp. Utifrån vad ni kommer fram till så kommer ni tillsammans lägga upp en behandlingsplan där ni sätter upp delmål som kommer hjälpa dig fram till ditt huvudsakliga mål.

Samtalsterapi kan upplevas olika från person till person. Ingen samtalsterapisession är den andra lik. En del personer har stort behov av stödsamtal medan andra mer använder sig av samtalen som en läkande process. Under tiden du går i samtalsterapi så har du och din terapeut en kontinuerlig dialog om utvärdering för att kontrollera så att behandlingen fungerar för dig och för att i tid upptäcka om du har behov av något annat.

Hur avslutar man en samtalsterapi?

Innan du avslutar behandlingen kommer du och din terapeut lägga upp en plan för hur du ska fortsätta må bra även efter terapin.
Vi på KBT Partners Stockholm ser gärna att du kommer på sk. ”boosters-samtal”, ett par månader efter att vi avslutat den huvudsakliga behandlingen. Det kan kännas tryggt för dig att ha en bokad tid längre fram för att stämma av ditt mående och att nya strategier och verktyg används som planerat.

Vad finns för fördelar med samtalsterapi?
  • du kan lära känna dig själv på ett annat sätt.
  • du kan komma att må bättre.
  • du kan slippa ångest och oroskänslor.
  • du har någon utomstående att prata med.
  • du får verktyg och strategier för att må bättre.

Varmt Välkommen till KBT Partners Stockholm.