Sjukdomen

En beroendesjukdom kan kännetecknas av att man tappar kontrollen över sin konsumtion av ämnet eller beteendet man är beroende av, tål mer av det och att man får abstinensbesvär när man försöker avstå från det.

Substanser som anses vara beroendeframkallande är alkohol, tobak, narkotika och narkotikaklassade läkemedel. Spelberoende klassas idag också som en sjukdom. Benägenhet för beroende är ärftligt. I dag finns stöd och behandling mot beroende och vi på KBT Partners Stockholm kan hjälpa dig med det.

Allt för många skäms över sitt beroende/missbruk, trots att det är en sjukdom. Man oroar sig ofta över hur vänner, familj och kollegor kommer att tänka om en.
Men man är inte ensam för idag har ca 1 miljon svenskar en konsumtion av droger, alkohol och läkemedel som kan vara skadlig för dem.

Hjärnan

I belöningssystemet som finns i hjärnan sker en kronisk förändring när man har ett beroende. Normalt skapar god mat, sex och träning dopamin i hjärnan. Dopaminet gör att vi känner välmående.
Likaså när vi dricker alkohol eller använder droger så frisätts ännu mer dopamin och vi känner mer än bara välmående vi känner en stark lustfylld känsla.
Om man sedan använder det beroendeframkallande ämnet under en längre tid så sker förändringar i hjärnans belöningssystem och ett beroende uppstår.
Användning av beroendeframkallande substanser kan aldrig ske riskfritt eftersom  flera olika faktorer påverkar om och när ett beroende utvecklas.
Beroende kan vara ärftligt men olika människor har olika genetiska anlag för att utveckla beroende.  Dessutom kan det ta olika lång tid att utveckla ett beroende och det har också stor betydelse vad för substans man använder.

Symtom
  • Att man med tiden tål allt större mängder av den beroendeframkallande drogen.

  • Att man förlorar kontrollen så att man använder drogen i större mängd eller längre tid än man tänkt från början.

  • Att man kan få minnesluckor.

  • Att man får abstinens med olika psykiska och fysiska symptom om man inte tar drogen.

  • Att man kan få mycket kortidsfrånvaro på arbetet.

  • Att relationer påverkas negativt och att slitningar kan uppstå.
Behandling

Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi som kan hjälpa till att bryta äldre mönster och vanor samt att hitta strategier för att hantera beroendet.
I behandlingen ingår också återfallsprevention och uppföljning.
Att undvika återfall är en viktig del av behandlingen. Behandlingen sker enskilt med en terapeut.

Vi på KBT Partners Stockholm erbjuder hjälp vid nedanstående beroende:

  • Alkoholberoende
  • Cannabisberoende
  • Tobakberoende
  • Spelberoende

Vi arbetar helt konfidentiellt under tystnadsplikt och utanför den officiella vårdens journalsystem. 
Varmt Välkommen till KBT Partners Stockholm.