GDPR och personuppgifter

Sedan 25 maj 2018 reglerar EU’s Dataskyddsförodning, GDPR, hur personuppgifter skall hanteras i KBT Partners Stockholm. Förordningen syftar till ökad kontroll och säkerhet kring hur personuppgifter hanteras, lagras och används.

Syfte med hantering av personuppgifter
KBT Partners Stockholm hanterar dina personuppgifter av olika skäl som ytterst handlar om möjligheten att bedriva en privat terapimottagning som erbjuder god och säker behandling.
I Sverige ersätter dataskyddsförordningen, tillsammans med den kompletterande dataskyddslagen, personuppgiftslagen.

Lagringstid
KBT Partners Stockholm sparar klientanteckningar medan du är pågående klient hos oss på KBT Partners Stockholm, vilket innebär att de raderas efter du avslutat din terapi senast året efter du avslutad terapin.

Dina rättigheter
Du behöver som klient hos oss aktivt samtycka till att vi hanterar dina personuppgifter, vilket görs automatiskt i samband med ditt första besök.

Detta samtycke kan du när som helst ta tillbaka. Om detta tas tillbaka kan kontakten med oss inte fortsätta på grund av våra skyldigheter som behandlare.
Du kan få information om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig hos oss. Du kan lämna klagomål om hur dina personuppgifter hanteras till datainspektionen.

Våra regler om sekretess och säkerhet
För alla klientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i våra anteckningar, gäller de regler om sekretess och tystnadsplikt samt att vi följer Offentlighets- och sekretesslagen.